2021-02-24 13:04Nyheter

Medarbetare på Lindahl släpper bok | Marknadsföringsrätt - den materiella rätten och processen

Marknadsföringsrätt är en ny bok på 400 sidor som ingående behandlar både den materiella rätten och processen i marknadsföringsrättsliga mål. Den tar upp alltifrån traditionella marknadsföringsrättsliga frågor – såsom vilseledande framställningar, aggressiv marknadsföring, jämförande reklam och gränsdragningen mellan marknadsföring och yttrandefrihet – till frågor om ansvar, utformning av förbud, bestämmande av vite och utdömande av vite. Dessutom redogörs för viktig speciallagstiftning med marknadsföringsrättslig anknytning, nämligen konsumentkreditlagen, distansavtalslagen, lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, alkohollagen, tobakslagen, läkemedelslagen, spellagen, radio- och tv-lagen samt förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden.

Boken innehåller rikligt med rättspraxis från såväl Marknadsdomstolen, patent- och marknadsdomstolarna som EU-domstolen och Högsta domstolen. Den belyser den praxisändring som skett på senare år exempelvis i fråga om transaktionstestets tillämpning vid bedömningen av otillbörlig marknadsföring. Dessutom behandlas den nya praxis som utvecklats avseende bland annat marknadsföring i sociala medier.

Marknadsföringsrätt är författad av Johan Åberg tillsammans med juristerna på branschorganisationen Sveriges Annonsörer, Tobias Eltell och Niklas Briselius samt advokat Maria Bruder. Boken vänder sig i första hand till praktiserande jurister som vill ha en heltäckande genomgång av de lagregler och den rättspraxis som finns inom marknadsföringsrätt.

Marknadsföringsrätt - den materiella rätten och processen, kommer ut till försäljning vecka 11 och kommer även finnas som e-bok i Juno. Boken finns att beställa här.


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se.