2019-03-28 08:29Nyheter

Medarbetare på Lindahl släpper bok - Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

Under de senaste åren har utvecklingen gått mot att leverantörer i allt större utsträckning begär att få ta del av anbud och andra handlingar i offentliga upphandlingar. Det främsta skälet är för att kunna kontrollera att upphandlingar genomförts i enlighet med upphandlingsreglerna.

Detta ställer höga krav på både leverantörer och myndigheter vad gäller kunskaper om vilka uppgifter som får sekretessbeläggas och hur sekretessfrågor i allmänhet ska hanteras inom ramen för en offentlig upphandling.

Vi har i vårt arbete med juridisk rådgivning inom framförallt offentlig upphandling och offentlighet och sekretess identifierat ett utbrett behov av stöd vid hantering av frågor som specifikt rör offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling. Vi beslutade mot den bakgrunden att författa en bok på just det ämnet, vilket har resulterat i boken Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling.

Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling riktar sig till alla, exempelvis upphandlare och anbudsgivare, som på olika sätt kommer i kontakt med frågor om offentlighet och sekretess i samband med upphandlingar. Boken innehåller bland annat redogörelser för relevanta regelverk och praktiska tips vid handläggningen av sekretessfrågor samt en omfattande genomgång av rättspraxis i syfte att skapa förståelse för vilka uppgifter i en offentlig upphandling som typiskt sett kan omfattas av sekretess. Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling kommer ut till försäljning under vecka 14 och kan beställas här

 


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson