2024-01-16 12:46Nyheter

Lindahl inleder samarbete med Raoul Wallenberg Institute

Tobias Wåhlén, VD Lindahl

Advokatfirman Lindahl fördjupar sitt samhällsengagemang genom ett samarbete med Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law. Tobias Wåhlén, VD på Lindahl, menar att institutets styrkor bland annat ligger i dess långsiktighet och att det når fram till de verkliga beslutsfattarna runt om i världen.

Raoul Wallenberg Institute (RWI) har sedan 1984 arbetat världen över för att stärka en av demokratins viktigaste grundpelare – mänskliga rättigheter. RWI har sitt huvudkontor i Lund och kombinerar evidensbaserad forskning med direkt engagemang för att åstadkomma förändring.

- Vi ser fram emot ett tätt samarbete med Raoul Wallenberg Institute. Frågor som rör mänskliga rättigheter är viktigare än någonsin och för oss på Lindahl är det viktigt att vår expertis kommer till positiv användning varhelst den kan göra nytta, säger Tobias Wåhlén, VD för Lindahl.

Juridiken är en viktig beröringspunkt mellan RWI och Lindahl, och ett av institutets fokusområden är affärer och företagande. Där arbetar man med regulatoriska ramverk, ansvarsfulla affärsmetoder och ekonomi baserad på mänskliga rättigheter. Andra fokusområden är klimat och miljö, diskriminering och inkludering, samt tillgång till rättvisa.

- Vi är tacksamma för stödet i vårt arbete och gläds åt att ha Lindahl som en kraftfull samarbetspartner. Möjligheten att dra nytta av byråns expertis berikar vårt programarbete inom mänskliga rättigheter. Insikten och betydelsefulla bidrag stärker vårt engagemang för en rättsstatlig samhällsordning. Tillsammans strävar vi efter att försvara och främja principerna om rättvisa och mänskliga rättigheter, säger Peter Lundberg, direktör på Raoul Wallenberg Institute

Samarbetet med RWI är inte bara en möjlighet för Lindahl att stötta en viktig verksamhet – det är också en chans för byråns medarbetare att involvera sig i frågor som rör mänskliga rättigheter. Genom det samarbetsavtalet öppnas möjligheter för interna utbildningar och olika gemensamma aktiviteter mellan RWI och Lindahl.

- Samarbetet är på plats och dialogen mellan medarbetare från Lindahl och experter från RWI kan därmed fördjupas. Vår gemensamma förhoppning är att Lindahls stöd och praktiska bidrag kan ge ytterligare påverkan på såväl individer som samhällen i rätt riktning, avslutar Tobias Wåhlén.

 

Om Raoul Wallenberg Institute:

Raoul Wallenberg Institute (RWI) arbetar för att främja universell respekt för mänskliga rättigheter och humanitär rätt genom forskning, akademisk utbildning och utvecklingsprogram riktade till nyckelaktörer i utvalda samarbetsländer. Institutet har sitt huvudkontor i Lund och verksamheten omfattar ett fyrtiotal länder i Europa, Asien, Afrika och Latinamerika. RWI kombinerar evidensbaserad forskning om mänskliga rättigheter med direkt engagemang för att åstadkomma förändring och samarbetar med aktörer som har makt att driva denna förändring, exempelvis städer, företag och universitet.

Läs mer om RWI


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer, som med framtidsfokus, engagemang och en stark kultur hjälper klienter till framgångsrika affärer och medarbetare att nå sin fulla potential. Våra kontor finns i sex av landets största städer: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk av ledande advokatbyråer. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se


Kontaktpersoner

Laura Salander
Chief Marketing & Communications Officer
Laura Salander
Tobias Wåhlén
VD | CEO
Tobias Wåhlén