2020-11-17 12:53Nyheter

​Lindahl fortsätter snabb tillväxt med flera nya delägare

I bild, från vänster i övre raden: Mikael Mellberg, Jan Berg och Filippa Wallin. 

Från vänster i nedre raden: Moritz Veller, Annika Andersson, Nils Lundgren och Alexander Tham.I bild, från vänster i övre raden: Mikael Mellberg, Jan Berg och Filippa Wallin. Från vänster i nedre raden: Moritz Veller, Annika Andersson, Nils Lundgren och Alexander Tham.

Advokatfirman Lindahl fortsätter att växa och utveckla sitt erbjudande som en av landets ledande affärsjuridiska rådgivare. Vid årsskiftet kommer byrån att förstärkas ytterligare genom att sju skickliga jurister får nya roller som delägare på byrån.

– Vi är väldigt glada och stolta över att dessa utmärkta jurister ansluter till vår delägargrupp. Lindahl utvecklas mycket starkt över hela landet, inte minst på vårt snabbväxande kontor i Stockholm. Att fler rådgivare kommer till oss innebär att vi kan växla upp vårt erbjudande ytterligare, till glädje för alla våra klienter som behöver effektiv rådgivning som kan skapa hållbar affärsnytta, säger Johan Herrström, ordförande för Lindahl.

På Lindahl i Göteborg, Malmö och Helsingborg välkomnas fyra av byråns egna advokater in i delägargruppen. Filippa Wallin i Göteborg är verksam inom skatterätt och fastighetsrelaterade transaktioner, och Mikael Mellberg på samma kontor arbetar främst med privat M&A och kommersiella avtal. I Malmö kommer byråns advokat Annika Andersson att fortsätta bistå byråns klienter inom offentlig upphandling, och i Helsingborg kommer Nils Lundgren att fortsätta ge klienterna värdefull rådgivning inom aktiemarknadsjuridik och M&A, men samtliga i sina nya roller som delägare.

Samtidigt ansluter tre nya delägare från andra verksamheter. Till Lindahl i Stockholm ansluter Moritz Veller från Kanter med fokus på corporate finance och M&A och Jan Berg från Bird & Bird, som framförallt arbetar med fastighetstransaktioner. Till Lindahl i Uppsala kommer Alexander Tham från TietoEVRY som tillför viktig expertis och branschkunskap inom bland annat ICT och tech samt M&A och integritetsfrågor.

Tidigare i år anslöt sex delägare till Lindahls nya kontor i Stockholm. Det innebär att efter nyåret kommer sammanlagt tretton delägare ha påbörjat nya uppdrag inom byrån sedan starten av 2020.

De nya delägarna i Stockholm är sedan tidigare Mats Tindberg, som flyttade från Lindahls kontor i Helsingborg, Henrik Nobel från PwC Corporate Finance, Mårten Lindberg från Synch, samt Monica LagercrantzDennis Westermark och Johan Åberg, samtliga från Westermark Anjou.


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se.


Kontaktpersoner

Tobias Wåhlén
VD | CEO
Tobias Wåhlén
Johan Herrström
Styrelseordförande | Chairman of the Board
Johan Herrström