2021-01-13 16:03Insikter

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling

Lindahls advokater och experter på offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling, Anders Nilsson, Anna Nikolina Erikson och Hanna Lundqvist, har bidragit med en artikel i ämnet till senaste numret av den rättsvetenskapliga tidskriften Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT 2020 s. 183). Artikeln behandlar bland annat vilka handlingar i en upphandling som ska sekretessbeläggas samt ett antal praktiska omständigheter som en upphandlande myndighet bör beakta för att säkerställa att organisationen klarar att möta de utmaningar som en begäran om utlämnande av allmän handling kan föranleda vid ett upphandlingsärende.

FULL ARTIKEL TILLGÄNGLIG HÄR


Anders, Anna Nikolina och Hanna har tidigare också gett ut en bok i samma ämne, vilken du hittar här.


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se.

Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Coordinator
Madeleine Johansson
Jessica Forsman
Project Manager
Jessica Forsman