2014-01-14 10:10Uppdrag

Tre nya delägare förstärker Lindahl Göteborg

null

Advokatfirman Lindahl förstärker sitt erbjudande i Göteborg med tre nya delägare. De tre är Lars Arrhed, Johan Myrén och Shervin Shikhan. Med dessa erfarna advokater i delägargruppen befäster Lindahl Göteborg sin position som den ledande byrån i Västsverige inom bland annat process, IT- och immaterialrätt samt skatterätt.

Lars Arrhed leder Göteborgskontorets avdelning för varumärken och övrig immaterialrätt med en stor portion nya tankar och förstärkande åtgärder för erbjudandet inom immaterialrätt till Lindahls klienter. Han har sedan lång tid tillbaka arbetat med IT-rätt och har särskild erfarenhet av stora och krångliga IT-uppdrag. Han företräder såväl leverantörer som upphandlande myndigheter i samtliga skeden av offentliga upphandlingar och skriver för närvarade en lärobok om offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster för Norstedts juridik med planerad utgivning under 2014. Lars är delägare sedan årsskiftet.

Johan Myrén är ansvarig för Lindahls kompetensgrupp inom skatterätt. Han kommer att förstärka Lindahls kompetens och kapacitet på den alltmer internationaliserade marknaden för skatterätt. Johan anlitas ofta som ombud i skatteprocesser och har under de senaste åren haft stora framgångar i olika skattemål. Han har internationell erfarenhet och väl utvecklade nätverk av advokater runt om i världen. Johan är dessutom svensk representant för AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats) och inriktad mot internationella skattefrågor. Johan är delägare sedan årsskiftet.

Shervin Shikhan är i huvudsak inriktad mot tvistelösning. Han har omfattande erfarenhet som ombud i tvister i allmän domstol och inför skiljenämnder – både i ad hoc-förfaranden och institutionella skiljeförfaranden. Shervin arbetar även med juridisk rådgivning kring kommersiella avtal och med bolagsrättsliga frågor. Många av de bolag Shervin arbetar med är verksamma inom IT-, teknik- och industrisektorn samt inom handel. Shervin är delägare sedan i somras.

För mer information se www.lindahl.se.


Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson