2011-10-07 09:40Uppdrag

TRANSATLANTIC FÖRVÄRVAR SBS MARINE OCH GENOMFÖR NYEMISSION OM CIRKA 550 MSEK

Rederi AB Transatlantic (publ) (”TransAtlantic”), noterat på NASDAQ OMX Stockholm, förvärvar samtliga aktier i det brittiska rederibolaget SBS Marine (Holdings) Limited (”SBS Marine”) från Kistefos AS för preliminärt 340 MSEK. SBS Marine har en nettoskuld om cirka 480 MSEK, varav cirka 160 MSEK är lån från Kistefos AS som ska återbetalas i samband med förvärvet. Vidare genomför TransAtlantic en företrädesemission om cirka 550 MSEK för att finansiera förvärvet och för att stärka bolagets finansiella ställning inför den förestående uppdelningen av koncernen. Arbetet med uppdelningen inleddes under första halvåret 2011. Målsättningen är att dela ut dotterbolaget Trans Viking Offshore A/S till aktieägarna enligt de så kallade lex Asea-reglerna och notera Trans Viking på Oslo Börs under 2012.

SBS Marine, med bas i Aberdeen, Skottland, opererar en flotta om fem moderna och ett äldre PSV-fartyg (Platform Supply Vessel) och omsätter för närvarande cirka 220 MSEK och har ett rörelseresultat före avskrivningar på cirka 50 MSEK på årsbasis. Förvärvet är bland annat villkorat av godkännande på extra bolagsstämma den 7 november 2011.

Lindahl biträder TransAtlantic i samband med transaktionen. Lindahls team leds av Erik Linnarsson (Shipping och M&A) och Annika Andersson (Kapitalmarknad och M&A). Teamet består i övrigt av Peter Bäverlid och Carl Christian Rösiö (Finansiering och Shipping), Anna Lindstedt Coates, Jonas Conradsson, Olof Adrian, Sofie Bodlund och Felix Boman (Kapitalmarknad och M&A), Ulrika Wennerklint (Arbetsrätt) samt Ulrica Salomon och Erik Brändt (Konkurrensrätt). Därutöver har ett antal av byråns jurister biträtt under transaktionen.

Nordea och SEB Enskilda är finansiella rådgivare till TransAtlantic.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankat inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Våra 370 medarbetare, varav 250 är jurister, är baserade vid våra kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Uppsala och Örebro. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se och facebook.com/lindahlkarriar


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson