2012-11-21 08:15Uppdrag

Separationsrätt ger andel i kvarvarande kundmedel i Panaxiakonkursen

Konkursförvaltningen i Panaxia, under ledning av Lars-Henrik Andersson vid Advokatfirman Lindahl, har gett professor Mikael Möller vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet ett utredningsuppdrag kopplat till den principiellt viktiga frågan om separationsrätt. Professor Möller har ombetts att yttra sig i frågan om kunder, som lämnat medel till Panaxia som sedan inte återredovisats, har en i konkurserna skyddad äganderätt (separationsrätt) till de kontanter och bankmedel som inte hade återredovisats och endast i begränsad utsträckning fanns i behåll när konkurserna inträffade.

I uppdraget ligger att bedöma om olika kunders medel har hanterats på ett sätt som uppfyller den specialitetsprincip som utgör utgångspunkt för separationsrätt och om de uttag och sammanblandningar av medel som ägt rum medför att separationsrätt inte föreligger. Professor Möller har även haft i uppdrag att titta på angränsande frågor med koppling till Sparbanken 1826.

Enligt professor Möllers mening föreligger separationsrätt för de kunder, som enligt avtal lämnat Panaxia svenska kontanter och checkar för utbyte mot svenska kontopengar. Det innebär att dessa har en mot konkursboet skyddad samäganderätt till medel och fordringar som fanns i kontanthanteringssystemet på konkursdagen. Det har inte uppkommit samäganderätt till medlen med Panaxia. Kunders tillgångar kan visserligen sägas vara sammanblandade med Panaxias tillgångar, men juridiskt ändå behörigen avskilda. Kunderna bör därför få dela på kvarvarande medel och fordringar i relation till hur mycket oredovisade medel som var och en lämnat.

Konkursförvaltaren Lars-Henrik Andersson delar professor Möllers slutsatser, och ambitionen är nu att låta kunderna dela på kvarvarande medel och fordringar i Panaxias konkursbo. Detta ger kunderna rätt till sin andel av kvarvarande medel. I nuläget görs bedömningen att konkursboet kan betala ut ca 20 % av respektive fordran till de kunder som bedöms ha separationsrätt. Den första åtgärden blir att kommunicera nyheten till kunderna och att etablera kontakt med kunderna för att kunna inleda nästa fas med utdelning av medel. Arbetet i konkursförvaltningen förväntas i nuläget att behöva fortsätta ett par månader.

I nuläget görs bedömningen att utbetalning kan ske tidigast i mitten av december 2012. 

Rättsutlåtandet kan läsas i sin helhet på Panaxias hemsida, www.panaxia.se.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahloch www.facebook.com/lindahlkarriar


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson