2013-03-01 13:00Uppdrag

Panaxias konkursbo påbörjar utbetalning av kundmedel

Efter att under den senaste tiden utrett olika möjligheter för att så snabbt som möjligt kunna betala ut kvarvarande medel i Panaxiakonkursen finns nu en överenskommelse mellan de största fordringsägarna som gör att utbetalningar kan påbörjas.

– Det är glädjande att vi nu kan börja betala ut pengar till Panaxias tidigare kunder. Enligt våra beräkningar kommer det att finnas cirka 170 miljoner kronor i behåll, avskilda för kundernas räkning. Det motsvarar ungefär 25 procents utdelning, säger Lars-Henrik Andersson, delägare på Advokatfirman Lindahl och konkursförvaltare för Panaxia.

Den ursprungliga planen var att påbörja utbetalningarna i december förra året men frågan om den s.k. separationsrätten har gjort att utbetalningarna dröjt.  Konkursförvaltaren har varit av uppfattningen att separationsrätt föreligger för de återstående medlen i Panaxias konkursbo, dvs att de ska särhållas från konkursen och betalas tillbaka till kunderna. Denna bedömning ifrågasattes dock av en fordringsägare i konkursen vilket gjorde att processrisken förhindrade en utbetalning från konkursboet.

Men efter en tids förhandlingar finns nu en överenskommelse mellan nio av tio av Panaxias största kunder och Sparbanken 1826, som var den fordringsägare som ifrågasatte separationsrätten, som innebär att Sparbanken 1826 återbetalar 30 av de 40 miljoner kronor som banken kvittade i samband med konkursen. Dessa pengar läggs alltså till de medel som konkursboet i Panaxia håller avskilt för att dela ut till kunderna. I och med detta har Sparbanken 1826 också förbundit sig att inte göra gällande att separationsrätt till de medel som hålls avskilda skulle saknas.

– Genom den överenskommelse som träffats mellan fordringsägarna är den risk som tidigare hindrade utbetalningen borta. Jag vill ge en stor eloge till de fordringsägare som jobbat hårt för denna överenskommelse som i slutändan gynnar alla de Panaxiakunder som förlorat pengar i konkursen, säger Lars-Henrik Andersson. 

Konkursförvaltningen har nu börjat kontakta Panaxias tidigare kunder för att kunna påbörja utbetalningarna. Den totala utdelningen beräknas bli cirka 25 procent, uppdelad på två utbetalningar. I den första utbetalningen kommer 23 procent betalas ut, med avdrag för kvittningar avseende konkursboets eventuella motfordringar avseende drift och försäljning av växelkassor. Mer information om ovanstående, inklusive hela brevet från konkursförvaltaren till Panaxias kunder, finns att läsa på www.lindahl.se/panaxia.


Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahloch www.facebook.com/lindahlkarriar


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson