2017-09-20 14:48Uppdrag

Ny expertskrift ger vägledning för morgondagens styrelsearbete

Regelbördan för hur styrelsers arbete ska skötas fortsätter att öka. Då är det viktigt för styrelseledamöter att kunna fokusera på det viktiga – för såväl det enskilda företaget som för svenskt näringsliv i stort. StyrelseAkademien och Advokatfirman Lindahl har därför tillsammans med några av marknadens ledande experter författat vägledningen Styrelsers och styrelseledamöters uppgifter och ansvar i svenska företag.

Skriften ger en genomtänkt grundsyn på styrelserollen i det svenska systemet för bolagsstyrning utifrån en bred erfarenhet från praktiskt styrelsearbete. Den ger en väl avvägd kombination av fakta, ”best practice” och konkreta exempel från verkligheten. Vägledningen behandlar också de förändringar i ansvar och skyldigheter för svenska bolagsstyrelser som internationell lagstiftning för med sig, inte minst för de styrelser som är verksamma på en global marknad. Styrelsers och styrelseledamöters uppgifter och ansvar i svenska företag ger läsaren den ovärderliga överblick och insikt som behövs för ett modernt styrelsearbete. Den innehåller även råd för hur styrelser står bäst förberedda om de snabbt behöver agera i olika fall och hur de kan agera praktiskt för att minimera risker.

– Det svenska näringslivet behöver handfasta kunskaper och verktyg för att kunna utveckla företagandet för fortsatt tillväxt och ökad konkurrenskraft, berättar advokaten Annika Andersson, delägare och ansvarig för Advokatfirman Lindahls kompetensgrupp för kapitalmarknad och publik M&A. Vi har samlat Lindahls expertis inom ämnet, och vägledningen ger en värdefull guide över vad styrelseledamöter behöver göra för att kunna fullgöra sina uppdrag på bästa sätt och hur styrelsearbetet bör läggas upp. Innehållet kan ses som en vägledning för morgondagens styrelsearbete och jag kan varmt rekommendera alla som vill driva sina verksamheter ännu bättre att ha vägledningen nära till hands.

Projektet har letts av StyrelseAkademien, och utöver Advokatfirman Lindahl har även experter från bland annat AIG, Business Sweden och KPMG samlat och delat med sig av kunskaper och erfarenheter.

Vägledningen kan nås på StyrelseAkademiens Kunskapsbank: www.styrelseakademien.se/styrelseansvar. Vägledningen kan även beställas hos Advokatfirman Lindahl: Vänligen kontakta Sarah Rehnström, via e-post (sarah.rehnstrom@lindahl.se) eller per telefon (08-527 70 882).

Mer om vägledningen och författarna

Styrelsers och styrelseledamöters uppgifter och ansvar i svenska företag (2017) har tillkommit i samarbete mellan StyrelseAkademien och ledande experter från bland annat Advokatfirman Lindahl, AIG, Business Sweden och KPMG.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.se, www.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson