2019-04-05 14:13Uppdrag

Ny dom i tvisten om Bengt Ågerups bosättning

Q-Medgrundaren Bengt Ågerup har idag mottagit domen från kammarrätten i Stockholm avseende tvisten med Skatteverket, om var han ska anses ha varit bosatt under 2008-2013.

Kammarrätten fastställer förvaltningsrätten dom och bedömer att Bengt Ågerup ska anses ha varit bosatt i Sverige under perioden och att det därför är korrekt att Skatteverket påfört honom skatter och skattetillägg om totalt drygt en miljard kronor. Trots att Bengt Ågerup ostridigt varit bosatt i Frankrike tillsammans med sin familj sedan 1996 anser kammarrätten att hans ekonomiska förbindelser med Sverige varit så starka att han anses ha hemvist i Sverige.

Kammarrätten har inte tagit intryck av någon av de invändningar som framförts i målen. Det är särskilt anmärkningsvärt att han beskattats för avkastning på tillgångar som enligt civilrättsliga regler tillhörde hans hustru och att domskälen är så kortfattade att man inte ens som juridiskt skolad kan förstå de överväganden som ligger bakom domen.

- ”Mot bakgrund av den omfattande utredningen med bland annat Sveriges främsta experter på internationell beskattning och äganderättsfrågor samt det faktum att Bengt Ågerup tillsammans med sin familj varit bosatt i Frankrike och senare i Schweiz under de senaste 23 åren är det mycket förvånande att kammarrätten kommer till samma slutsats som förvaltningsrätten.” säger Anna Romell Stenmark på Advokatfirman Lindahl.

Bengt Ågerup kommer att överklaga domen och söka prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt Bengt Ågerup, hans advokat Anna Romell Stenmark samt hans övriga ombud, Ulf Tivéus och Joakim Wittkull, finns det ett antal principiellt viktiga frågor i målet som motiverar att prövningstillstånd bör beviljas.

KONTAKTPERSONER

Anna Romell Stenmark

Telefon: 070 526 18 63

E-post: anna.romell.stenmark@lindahl.se

Advokat

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahls experter arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson