2020-05-08 16:00Uppdrag

Mark- och miljödomstolen ger tillstånd till 20 km översvämningsskydd på Falsterbohalvön

Mark- och miljödomstolen meddelade den 7 maj 2020 Vellinge kommun tillstånd att anlägga ca 20 km översvämningsskydd mot havet på Falsterbonäset. Domen är principiellt intressant bl.a. när det gäller de intresseavvägningar som mer omfattande översvämningsskydd med nödvändighet aktualiserar. Domstolen ansåg sammanfattningsvis att den sökta och tillståndsgivna placeringen utgör en lämplig avvägning mellan naturvårdsintressen i form av t.ex. naturreservat och Natura 2000-områden å ena sidan och intresset av att inte göra onödiga intrång på hävdade villatomter å den andra, samtidigt som skyddet mot att bebyggelse med mera översvämmas ska uppnås.

Ombud för sökanden är Mikael Wärnsby, Sara Andersson och Tor Pöpke vid Lindahls verksamhetsgrupp för miljörätt i Malmö.

Full artikel tillgänglig här.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson