2015-02-06 15:31Uppdrag

Lindahls Christoffer Gramming expert i den tonnageskatteutredning som presenterades idag

null

Idag överlämnades utredningen ”Ett svenskt tonnageskattesystem” till regeringen. Utredningen föreslår att Sverige, likt övriga grannländer, ska införa ett tonnageskattesystem. Syftet med detta förslag är att öka andelen svenskflaggade fartyg i den svenska handelsflottan. Utredningen har bred förankring i branschen där redare-, sjöbefäls- och manskapsorganisationerna har ställt sig positiva till förslaget.

En av experterna som förordnades av Finansdepartementet att bidra till utredningen är Christoffer Gramming, delägare och ordförande för Lindahls grupp för Sjö- och transporträtt.

– Branschen har länge efterlyst ett tonnageskattesystem. Det förslag som utredningen har tagit fram är enklare och mer flexibelt än våra grannländers. Om förslaget blir verklighet är jag övertygad om att det kommer att leda till att fler fartyg byggs för svensk flagg och till en återinflaggning – fler fartyg under svensk flagg, säger Christoffer Gramming. Näringsdepartementet tittar för närvarande på en regelförenkling för det svenska fartygsregistret. Vi ska inte underskatta betydelsen av ett modernare och mer flexibelt register. Införandet av tonnageskatt tillsammans med ett uppdaterat fartygsregister, utan avkall på säkerhet och kvalitet i sjöfarten, kommer att betyda mycket för svensk sjöfarts framtid och tillväxt, fortsätter Christoffer Gramming.

Läs mer om utredningen på Regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/19734/a/253935

Lindahl är topprankade av såväl Chambers & Partners och Legal 500 inom transporträtt och var exempelvis nyligen rådgivare till säljaren när rederiet Baltic Reefers har förvärvade NYKCool AB.

Mer om Lindahls erbjudande inom transporträtt här.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.se, www.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson