2020-10-09 09:47Uppdrag

Lindahl rådgivare vid förvärv och emission

Advokatfirman Lindahl har varit rådgivare åt PledPharma AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med förvärvet av Rare Thyroid Therapeutics International AB, ett privatägt företag som utvecklar särläkemedelskandidaten Emcitate mot en ovanlig, medfödd rubbning i kroppens transportsystem för sköldkörtelhormon. Köpeskillingen består av en kontant ersättning om 60 MSEK samt ca 335 MSEK i nyemitterade aktier i PledPharma. Säljarna har också rätt till tilläggsköpeskilling. PledPharma genomför samtidigt en fullt garanterad företrädesemission om cirka 200 MSEK samt föreslår att bolagsstämman ska bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en övertilldelningsoption om cirka 50 MSEK.

Förvärvet är ett viktigt steg i PledPharmas nya strategiska inriktning mot det attraktiva särläkemedelssegmentet med tillgångar i långt framskriden utvecklingsfas. Bolaget har för avsikt att ändra namn till Egetis Therapeutics AB.

Lindahls team har bestått av Gunnar Mattsson, Erika Svensson, Jens Frykstrand, Emelie Carmhagen Wernoff, Olov Kling, Therese Norenäs och Mikael Olsson.


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson