2018-04-09 15:14Uppdrag

Lindahl rådgivare till Sagax vid dess företrädesemission om 656 MSEK

Advokatfirman Lindahl är rådgivare till AB Sagax (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap, i samband med dess företrädesemission av stamaktier av serie D riktad till befintliga aktieägare om högst 656 MSEK.

Styrelsen för Sagax har den 5 april 2018 beslutat om en nyemission av stamaktier av serie D med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman som kommer att hållas den 7 maj 2018. Aktieägare representerande 38 % av rösterna i bolaget har åtagit sig att rösta för styrelsens beslut. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 656 MSEK. Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare kommer att teckna sina pro rata andelar av emissionen och har förbundit sig att teckna 31 % av företrädesemissionen motsvarande 205 MSEK.

Prospekt med anledning av företrädesemissionen beräknas offentliggöras den 14 maj 2018.

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

AB Sagax rådgivare är Lindahl, under ledning av Annika Andersson och Johan Hessius (ansvariga delägare), Maria Arnoldsson, Pekka Frölander, Oscar Lunde och Johanna Permatz (Kapitalmarknad och publik M&A), samt Joel Sandin Persson och Fredrik Morfeldt (Fastigheter/M&A).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.se, www.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson