2018-02-15 15:11Uppdrag

Lindahl rådgivare till NeuroVive vid dess företrädesemission

Advokatfirman Lindahl är rådgivare till NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, i samband med dess företrädesemission riktad till befintliga aktieägare.

Styrelsen för NeuroVive har den 15 februari 2018 beslutat om en emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 22 mars 2018. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 78,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna emitterade i emissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 37,3 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är garanterad till 70 procent av emissionen genom garantiförbindelser. Emissionslikviden från Företrädesemissionen kommer i huvudsak att användas till att finansiera den fortsatta kliniska utvecklingen av KL1333, och förberedelser inför start av klinisk fas II-effektstudie med NeuroSTAT, samt till Bolagets övriga läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk fas.

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

NeuroVives rådgivare är Lindahl, under ledning av Annika Andersson (ansvarig delägare), Pekka Frölander och Oscar Lunde (Kapitalmarknad och publik M&A), Jonas Löfgren (Life Science), Siri Alvsing (Immaterialrätt), Johan Hörnberg och Natalie Tell (Arbetsrätt),

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.se, www.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/AdvokatfirmanLindahl/


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson