2020-06-16 10:24Uppdrag

Lindahl rådgivare när Klarabo gör nyemission och stort förvärv

KlaraBo har tecknat avtal med det kommunala bostadsbolaget AB TrelleborgsHem om förvärv av 27 fastigheter med 807 hyreslägenheter samt tillhörande lokaler. Förvärvet görs till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1 miljard kronor. Beståndet uppfördes till stor del under 1940-60 talen och omfattar knappt 67 400 kvm uthyrbar area till ett hyresvärde om cirka 74,5 Mkr. Tillträde sker den 1 juli.

KlaraBo finansierar affären genom nyemission till främst befintliga aktieägare som tillför bolaget 328 Mkr. Därutöver finansieras förvärvet med banklån samt eget kapital.

Advokatfirman Lindahl är rådgivare till Klarabo i såväl emission och förvärv som finansiering. Lindahls team för Klarabo, under ledning av advokat Anders Adielsson, består av Carl-Johan Krusell och Johanna Svensson (aktiebolagsrätt), Andreas Lindh och Jesper Fredriksson (fastighetsrätt), Sten Gejrot och Ida Andersson (bank och finans) samt Therese Norenäs (skatt).

KlaraBo äger sedan tidigare ett knappt hundratal bostäder i Trelleborg och genom förvärvet blir KlaraBo den största privata hyresvärden i Trelleborg, som är en attraktiv tillväxtort med stora pågående stadsutvecklingsprojekt inom infrastruktur och näringsliv, inklusive flytt av färjeterminalen. Efter förvärvet hel- eller deläger samt förvaltar KlaraBo sammanlagt 2 680 hyreslägenheter samt tillhörande lokaler över hela landet, motsvarande cirka 208 000 kvm. Därtill har bolaget byggrätter motsvarande över 1 000 lägenheter i olika planskeden.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson