2020-09-09 10:05Uppdrag

Lindahl rådgivare när Brinova gör storförvärv i Skåne och tar in ca 143 mkr genom riktad nyemission

Brinova har förvärvat fem fastigheter i Bara centrum strax utanför Malmö med ett underliggande fastighetsvärde om 475 mkr. Beståndet består av bostadslägenheter och samhällsfastigheter som omfattar idrottshall, bibliotek, folktandvård, livsmedelsbutik, m m. CBRE har varit ensam mäklare i affären. Tillträde sker den 30 september.

Parallellt med affären har Brinova genomfört en riktad nyemission av 4 837 614 B-aktier där bolaget tagit in cirka 143 miljoner före emissionskostnader. Swedbank har agerat som sole bookrunner i kapitalanskaffningen.

Lindahl har varit rådgivare till Brinova både vad gäller förvärvet och emissionen. Lindahls team bestod främst av Johan Tollgerdt (fastighet), Carl-Johan Krusell (aktiemarknad), Therese Norenäs (skatt), Andreas Lindh (fastighet), Sanna Hanspers (fastighet), Åsa Fahlén (skatt) Jesper Fredriksson (fastighet), Pernilla Dahlberg (fastighet) och Pontus Söderberg (aktiemarknad).

Brinova är ett fastighetsbolag som utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-listan.


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson