2019-11-22 13:40Uppdrag

Lindahl rådgivare i samband med fusion och notering av Coeli Private Equity

Lindahl har varit legal rådgivare till Coeli Private Equity AB (publ) i samband med fusionen av nio private equity-fonder och den efterföljande noteringen av bolagets aktier på den reglerade marknaden Nordic AIF, som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Första handelsdag är beräknad till den 25 november 2019.

Processen har pågått under drygt ett år och har inledningsvis innefattat ett omfattande fusionsförfarande där nio av Coelis tidigare årsfonder med inriktning på den nordiska private equity-marknaden har fusionerats in i det nyskapade investeringsbolaget Coeli Private Equity AB (publ). Efter genomförd fusion har bolaget ansökt om och av Nordic Growth Market NGM AB erhållit godkännande för notering på Nordic AIF, vilket är ett naturligt steg för att öka transparensen mot investerare och ge en möjlighet för handel av bolagets aktie på en reglerad marknadsplats.

Coeli Private Equity AB:s affärsidé är att erbjuda sina kunder en möjlighet att investera i en unik portfölj av nordisk private equity. Bolaget har byggt upp en väl diversifierad portfölj genom investeringar i private equity fonder och ett par direkta investeringar och har idag en exponering mot omkring 130 portföljbolag i olika livscykler och branscher.

Lindahls team har bestått av Mårten Steen (ansvarig delägare), Emelie Carmhagen Wernoff, Emira Peterson, Michael Edquist, Therese Norenäs, Elin Myhr och Carolin Martinez. Därutöver har ett flertal andra medarbetare bidragit i olika delar av projektet.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson