2012-12-03 09:54Uppdrag

Lindahl rådgivare i Sagax emission av preferensaktier

null

AB Sagax (publ), noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap, har beslutat att genomföra en emission av preferensaktier till institutionella investerare samt allmänheten i Sverige, inklusive befintliga aktieägare. Vid full teckning i emissionen kommer Sagax att tillföras cirka 270 miljoner kronor. Nyemissionen kan komma att utökas och tillföra Sagax ytterligare cirka 100 miljoner kronor.

Sagax investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Emissionen genomförs i syfte att skapa ytterligare finansiell kapacitet för fortsatt expansion genom kompletteringsförvärv av fastigheter och investeringar i befintligt fastighetsbestånd.

Lindahl har biträtt Sagax genom Annika Andersson, ansvarig delägare (Kapitalmarknad och publik M&A), Maria Nilsson, projektledare (Kapitalmarknad och publik M&A) samt Felix Boman och Erik Königsson (Kapitalmarknad och publik M&A). Därutöver har ett antal av byråns jurister biträtt under transaktionen. Johan Hessius är klientansvarig delägare.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahloch www.facebook.com/lindahlkarriar


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson