2019-04-12 10:02Uppdrag

Lindahl rådgivare åt Vitrolife AB vid förvärv av rättigheter till teknologi för att bedöma embryon baserat på time-lapsefilmer med hjälp av AI

Vitrolife har ingått avtal om överlåtelse och samarbete, avseende teknologi för att bedöma embryon, med Virtus Health, en ledande IVF-klinikkoncern baserad i Australien och Harrison.AI, ett teknologibolag som specialiserat sig på utveckling av AI-programvara inom hälsovårdssystem baserat i Australien. Teknologin kan med hjälp av time-lapsefilmer vid in vitro fertilisering (IVF) och före embryoöverföring förutsäga sannolikheten för att ett embryo leder till en framgångsrik graviditet. AI-teknologin stödjer överföring av ett embryo till kvinnan och förväntas förkorta tiden till graviditet genom att hjälpa embryologer att rangordna de mest livskraftiga embryona för urval och överföring.

Den initiala köpeskillingen i samband med överlåtelsen uppgick till 6 miljoner USD. Utöver den initiala köpeskillingen kan tilläggsköpeskilling om 2 miljoner USD utgår relaterat till produktutvecklingsmål.

Vitrolife är marknadsledare av time-lapsesystem som används vid assisterad befruktning för ostörd odling och förbättrad selektion av embryon. Vitrolife är noterat på NASDAQ Stockholm Large Cap list.

Lindahl har varit rådgivare åt Vitrolife genom Olof Thorsell (ansvarig partner), Hermina Kelly och Victor Wodlén.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahls experter arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson