2020-05-26 12:46Uppdrag

Lindahl legal rådgivare till Nanologica vid riktad nyemission som tillför bolaget 57,1 miljoner kronor

Nanologica AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Den riktade nyemissionen har genomförts till institutionella och kvalificerade privata investerare och Nanologica tillförs genom nyemissionen, som blev övertecknad, ca 57 miljoner kronor före kostnader relaterade till transaktionen.

Swedbank Robur Medica tecknar 2,5 miljoner aktier motsvarande 25,75 miljoner kronor i emissionen. Resterande cirka 3 miljoner aktier har tecknats av ett antal kvalificerade privata och institutionella investerare, däribland Nordic Cross.

Teckningskursen har genom ett accelererat bookbuilding-förfarande fastställts till 10,30 kronor, motsvarandes en rabatt om cirka 8,8 procent jämfört med stängningskursen för Nanologicas aktie på Spotlight Stock Market den 25 maj 2020. Emissionskursen är i linje med den volymviktade genomsnittskursen under de tio senaste handelsdagarna.

Advokatfirman Lindahl har biträtt Nanologica i kapitalanskaffningen som legal rådgivare. Lindahls team bestod av Mårten Steen och Emira Peterson. Erik Penser Bank AB har agerat finansiell rådgivare i samband med emissionen.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson