2021-03-31 09:20Uppdrag

Lindahl har företrätt SydGrönt i tvister mot Jordbruksverket

Lindahl har företrätt SydGrönt Ekonomisk förening, Sveriges största leverantör av svenskproducerad frukt och grönsaker, i ett flertal tvister mot Jordbruksverket. Tvisterna, som inleddes redan år 2016, hade sin grund i att verket beslutat att av SydGrönt kräva tillbaka sedan tidigare beviljat stöd om cirka 24 miljoner kronor jämte omfattande räntor. Jordbruksverkets beslut om återkrav baserades bland annat på uppfattningen att några av SydGrönts medlemmar inte självständigt kvalificerades som jordbrukare, vilket verket menade var ett krav enligt gällande lagstiftning. Frågorna i målen gällde huvudsakligen tolkning och tillämpning av ett flertal EU-rättsliga regler, samt vilka krav som de facto ställs på medlemmar i en godkänd producentorganisation.

Den 15 januari 2020 meddelade kammarrätten domar i målen och biföll i samband med det SydGrönts talan. Jordbruksverket överklagade och hemställde om att förhandsavgörande från EU-domstolen skulle inhämtas. Den 25 mars 2021 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att avslå yrkandet om förhandsavgörande och att inte bevilja prövningstillstånd i målen. Kammarrättens domar står därmed fast och Sydgrönt slipper inte endast att betala tillbaka det omfattande belopp som Jordbruksverkets återkrav uppgick till, utan kan även framöver ansöka om stöd utan att göra några avdrag. 

Lindahls team har bestått av Per-Anders Bengtsson, Sara Boklund och Tor Pöpke.


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se.

Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Coordinator
Madeleine Johansson
Jessica Forsman
Project Manager
Jessica Forsman