2019-05-16 10:07Uppdrag

Lindahl har biträtt Skogssällskapet i viktigt mål angående Svartedalen

Göteborgs tingsrätt har i dom den 9 maj 2019 förklarat Skogssällskapet som vinnande part i ett mål angående Svartedalen. Målet har pågått sedan 2015 och en preliminärfråga har dessutom varit uppe för prövning i Högsta domstolen.

Under 2009 sålde Skogssällskapet fyra skogsfastigheter inom Svartedalenområdet till en köpare för en köpeskilling om ca 70 000 000 kr. Under 2015 väckte köparen talan mot Skogssällskapet med yrkande om skadestånd och nedsättning av köpeskillingen. Köparen menade bl.a. att Skogssällskapet haft information om fastigheten som ”uppsåtligen eller av grov vårdslöshet” undanhållits från köparen.

Tingsrätten har nu i sin dom ogillat köparens talan i sin helhet och dessutom förpliktat honom att betala ca 1 500 000 kr till Skogssällskapet som ersättning för ombuds­kostnader.

Under huvudförhandlingen vid tingsrätten tog köparen tillbaka sina påståenden angående skadeståndskravet.

Tingsrätten har i sin dom konstaterat att ”Skogssällskapet inte uppsåtligen eller av grov vårdslöshet undanhållit någon information” från köparen. Tingsrätten har också funnit ”att det inte förelegat någon rådighetsinskränkning” såsom köparen påstått och att köparen under inga omständigheter skulle ha rätt till ”avdrag på köpeskillingen då han redan fått full ersättning” från staten när reservaten sedermera inrättades.

Skogssällskapet har i målet företrätts av advokaten Shervin Shikhan vid Advokatfirman Lindahl.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahls experter arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson