2020-05-11 16:39Uppdrag

Lindahl har biträtt Orexo vid förvärv av exklusiv distributionsrätt i USA

Lindahl har agerat rådgivare när Orexo AB (publ) har förvärvat de exklusiva rättigheterna i USA att distribuera det digitala terapiverktyget deprexis® från GAIA AG.

deprexis® är en helt automatiserad terapi utvecklad av GAIA, vilken erbjuder individanpassade kognitiva beteendeterapibehandlingar av depressionssymtom. deprexis® effektivitet har utvärderats och publicerats i 13 randomiserade kliniska prövningar med över 2 500 patienter. Orexo och GAIA bedömer att COVID-19 krisen och de åtgärder som vidtagits för att kontrollera pandemin förväntas leda till en betydande ökning av psykiska sjukdomar, som depression, och därmed ett ökat behov av digitala terapier. Orexo räknar med att lansera deprexis® på den amerikanska marknaden under sommaren 2020 och den årliga nettoomsättningspotentialen för deprexis® beräknas överstiga 150 – 225 miljoner USD. deprexis® har redan nu lanserats i ett stort antal länder runt om i världen.

Orexo utvecklar läkemedel och digitala behandlingar som fyller ett viktigt behov inom framför allt området missbruk och beroende. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv® för behandling av opioidberoende. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 845 miljoner och antalet anställda till 127. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare till Orexo i ärendet och teamet har bestått av Patrik Rindstål (ansvarig delägare) och Mikael Olsson (GDPR).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson