2020-01-31 09:08Uppdrag

Lindahl har biträtt K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) vid kapitalanskaffning genom en riktad nyemission av stamaktier serie B

K2A har med stöd av det bemyndigandet styrelsen erhöll vid årsstämman 25 april 2019 beslutat om en riktad nyemission om drygt 1 000 000 stamaktier serie B. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 175 Mkr före emissionskostnader.

K2A är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets stamaktie serie B och preferensaktie är listade på Nasdaq Stockholm.

ABG Sundal Collier AB, Swedbank AB (publ) och Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat som joint bookrunners och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare. Lindahls team bestod av Sten Gejrot, Carl-Johan Krusell och Axel Strandborg.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson