2020-09-04 11:57Uppdrag

Lindahl har biträtt K2A Knaust & Andersson AB (publ) i samband med utställandet av ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) ("K2A") har emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om 400 Mkr under ett ramverk om totalt 750 Mkr med en löptid om 3 år. Emissionen var övertecknad med mer än tre gånger den emitterade volymen. K2A avser att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) har gemensamt agerat arrangörer och s.k. bookrunners i samband med emissionen av de nya obligationerna.

Advokatfirman Lindahl har agerat som legal rådgivare till K2A och teamet bestod av Sten Gejrot, Ellen Frisk, Pontus Söderberg och Ida Andersson.


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson