2021-08-02 10:25Uppdrag

Lindahl har biträtt ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) vid ingående av investeringsavtal med Singapore Resources Development PTE. Ltd.

Lindahl har biträtt ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) vid ingående av avtal med Singapore Resources Development PTE. Ltd. avseende investering i dotterbolag för utveckling av inhalerat covid-19-vaccin.

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är ett läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget bedriver forskning och utvecklar nya läkemedel mot virusinfektioner och cancer. Bolaget utvecklar även inhalationsvaccin mot Covid-19.

Singapore Resources Development PTE. Ltd. är ett bolag specialiserat på att utveckla affärsrelationer och investeringar i bl.a. Indonesien, Kina och Indien. Genom att samla investerare till specifika affärsprojekt skapar bolaget en affärsplattform i de länder som passar för respektive projekt.

ISR går nu in i en klinisk prövningsfas av sitt vaccinprogram och för att skapa bättre förutsättningar för samarbeten inom vaccinutveckling bildar ISR ett specifikt vaccinbolag. Singapore Resources Development PTE. Ltd. investerar i olika steg och kommer efter uppfyllande av vissa villkor att investera totalt 6 850 000 euro mot ett totalt ägande om drygt 29 procent av dotterbolaget.

Lindahls team bestod huvudsakligen av Moritz Veller, Monica Lagercrantz, Johan Åberg, Mikael Nagy och Lisa Liljekvist.


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se.


Kontaktpersoner

Marknadsavdelningen på Lindahl
Marknadsavdelningen på Lindahl