2020-12-11 08:14Uppdrag

Lindahl har biträtt CirChem AB i samband med dess kapitalanskaffning och notering på Nasdaq First North Growth Market

Prospektet offentliggjordes den 9 november 2020 och handeln på Nasdaq First North Growth Market inleddes den 9 december 2020.

I samband med noteringen har CirChem AB genomfört en emission till allmänheten och institutionella investerare om 3 048 780 aktier. Genom emissionen tillfördes bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader.

CirChem är ett svenskt miljöteknikbolag i tillväxtfas som gör det enkelt och lönsamt för industrin att minska sitt klimatavtryck. I CirChems anläggning i Vargön renar bolaget använt lösningsmedel, så det går att använda på nytt. CirChems mål är att bli en ledande leverantör på den nordeuropeiska marknaden inom återvinning av lösningsmedel. 

Lindahl har agerat legal rådgivare till CirChem i samband med noteringen och kapitalanskaffningen och teamet har bestått av Monica Lagercrantz, Jenny Strandberg, Mikael Wärnsby och Matilda Hellström.


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson