2011-03-10 13:57Uppdrag

Lindahl förstärker Östeuropa-team

Lindahls East European Group har förstärkts med Mikhail Petrik, tidigare chef för den Ryska Handelsdelegationen i Stockholm. Mikhail Petrik tillträder en tjänst som Senior Advisor till framförallt styrelse och management i svenska och ryska företag. De planerade privatiseringarna av ryska statliga tillgångar innebär också att svenska intressenter har ett aktuellt behov av djupgående kunskap om investeringar i Ryssland.

Rekryteringen av Mikhail Petrik innebär att Lindahl ytterligare förstärker sin position i Ryssland och Ukraina bl.a. genom Mikhail Petriks utvecklade nätverk i båda dessa länder.

En nyckelroll för Mikhail Petrik blir att som Senior Advisor till styrelser och management, i såväl ryska som svenska företag, förmedla kunskap om hur affärsliv och näringspolitik fungerar i Ryssland respektive Sverige och utgöra en brygga mellan de relativt olika affärskulturerna. Mikhail Petriks erfarenhet från skiljeförfarande i öst väst-tvister blir också ett värdefullt tillskott till byråns verksamhet inom kommersiell tvistelösning.

- Vi ser en ökande efterfrågan från klienter, inte minst tillväxtbolag inom t ex teknikintensiva branscher, som vill ha vägledning i samband med investeringar i Ryssland. Genom rekryteringen av Mikhail Petrik kan vi erbjuda en närmast unik kompetens och erfarenhet, säger Staffan Eklöw, Managing Partner på Lindahl i Stockholm.

Mikhail Petrik möter ofta företagsledare som ser svårigheter i att bedöma möjligheterna till en lyckad investering eller etablering i Ryssland. Svensk media tenderar också att fokusera på de problem som svenska företag stöter på i Ryssland, vilket bidrar till att många planer stannar på skrivbordsstadiet. Mikhail framhåller dock att över 300 svenska bolag redan är etablerade i Ryssland. 

- Skillnaden mellan framgång och misslyckande handlar ofta om små men viktiga faktorer, där inte minst kulturella skillnader och kännedom om ”hur saker görs” kan spela en avgörande roll, säger Mikhail Petrik.   

Ett första steg för ett företag som vill få en bättre bild av hur förutsättningarna och framgångsfaktorerna för en investering ser ut kan vara att arrangera ett rundabordssamtal där styrelsen får testa sin plan mot Mikhail Petrik.

Rekryteringen ska även ses mot bakgrund av att Lindahl ser en stadigt ökad efterfrågan på byråns tjänster i samband med öst väst-relaterade tvister, särskilt genom skiljeförfarande. Färsk statistik från Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut bekräftar också ett fortsatt starkt flöde av tvister med parter från forna Sovjetunionen, med Ryssland och Ukraina i toppen. Bo G.H. Nilsson, chef för skiljedoms- och tvistemålsavdelningen vid Lindahls stockholmskontor, betonar dock att klienterna många gånger är mer hjälpta av att tvisten löses utanför domstol.

- Viktigast för klienten är naturligtvis att hitta den affärsmässigt sett mest gynnsamma utgången av en uppkommen situation. Av avgörande betydelse är då att kunna se och kommersiellt förstå båda parters perspektiv och näringspolitiska förutsättningar. Här blir Mikhail Petriks kunskaper en ovärderlig tillgång, säger Bo G.H. Nilsson.

Ett annat aktuellt område där Mikhail Petriks unika erfarenheter och nätverk blir värdefulla är de relativt nyligen offentliggjorda planerna på att privatisera ryska statliga tillgångar, vilka följs noga av Lindahl. Enligt en plan som den ryska regeringen presenterade under hösten 2010 är siktet inställt på att privatisera statliga tillgångar för drygt 50 miljarder dollar (cirka 355 miljarder kronor) på fem år i en takt om cirka 10 miljarder dollar per år. Ett stort antal bolag ligger redan på säljlistan, bland annat ett stora banker som Sberbank, VTB, Rosselchozbank, det största oljeföretaget Rosneft, den statliga korporationen Rostechnologiji (Ryska järnvägar) och Rysslands största flygbolag Aeroflot.

Ett av Mikhail Petriks första uppdrag blir att medverka som huvudtalare vid en konferens som Lindahl tillsammans med den ryska advokatbyrån Pepeliaev anordnar i Moskva den 18 mars för ryskt näringsliv.

För mer information, kontakta:

Staffan Eklöw, managing partner, Stockholmskontoret
08-527 70 892
staffan.eklow@lindahl.se

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life sciences, processer och den så kallade TIME-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson