2013-03-27 14:38Uppdrag

Lindahl biträder vid AllTeles förvärv av Universal Telecom

null

Telekombolaget AllTele, noterat vid NASDAQ OMX Stockholm, fullföljer förvärvet av tele- och bredbandsoperatören Timepiece Servicos De Consultoria LDAs svenska verksamhet, Universal Telecom. Efter genomförda due diligence-undersökningar, och då även övriga villkor för förvärvet av Universal Telecom är uppfyllda, har AllTele och Timepiece ingått avtal om att fullfölja förvärvet. Förvärvet godkändes av AllTeles aktieägare på extra bolagsstämma den 20 mars 2013.

Timepiece är ett madeirabaserat bolag som ägs till 100 procent av AllTeles största aktieägare, Mark Hauschildt. Transaktionen genomförs genom att Timepiece, via det nybildade bolaget AllTele LDA, överlåter Universal Telecom till AllTele på skuldfri basis, mot betalning i form av nyemitterade aktier och teckningsoptioner i AllTele. Köpeskillingen uppgår till cirka 250 miljoner kronor. AllTele tillträder samtliga aktier i AllTele LDA per den 1 april 2013. Det nya helägda dotterbolaget kommer från tillträdet att driva verksamhet med AllTeles och Universals sammanslagna kundstockar på den svenska konsumentmarknaden med en uppskattad årlig omsättning överstigande 600 miljoner kronor. Genom affären skapas en av de största oberoende teleoperatörerna på svenska marknaden.

Advokatfirman Lindahl har biträtt Mark Hauschildt och Timepiece i transaktionen genom Annika Andersson, ansvarig delägare (Kapitalmarknad och publik M&A), Maria Nilsson och Erik Königsson (Kapitalmarknad och publik M&A), Ulrica Salomon och Jakob Lundström (Konkurrensrätt) samt David Frydlinger (Telekom).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson