2020-12-17 08:39Uppdrag

Lindahl biträder Swedencare vid nytt förvärv

Lindahl har agerat legal rådgivare till Swedencare AB (publ) i samband med förvärvet av det amerikanska bolaget HOLDEN2 LLC (”HOLDEN2” eller ”Bolaget”).

Köpeskillingen för Bolaget uppgår totalt till cirka 178 MSEK och erläggs genom en kontantlikvid om cirka 125 MSEK och en riktad nyemission om totalt 199 732 aktier i Swedencare till säljarna vid tillträdet, vilket väntas ske den 4 januari 2021.

Som en del i finansieringen av förvärvet har Swedencare genomfört en riktad nyemission, genom ett så kallat Accelerated Book Building-förfarande, om totalt 750 000 nya aktier till institutionella investerare. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 220 MSEK före emissionskostnader.

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Swedencares produktfamiljer säljs idag i cirka 50 länder genom ett globalt distributionsnät omfattande egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA samt ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SECARE.

HOLDEN2 grundades 2011 och är inriktat på att erbjuda högkvalitativa djurhälsoprodukter via onlinekanaler. Produkterna, som bl.a. säljs under varumärket PetMDÒ, erbjuds via de stora online plattformarna Amazon och Chewy.com.

Lindahls team bestod av Johan Herrström, Pernilla Skoglösa, Simon Petersson, Pontus Söderberg (M&A) samt Christian Sundén (IP). Lindahl assisterades i förvärvet av Wiggin and Dana i New York, medlem i samma globala nätverk som Lindahl, TerraLex.


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se.

Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Coordinator
Madeleine Johansson
Jessica Forsman
Project Manager
Jessica Forsman