2021-03-22 10:37Uppdrag

Lindahl biträder svenska greentechbolaget Charge Amps AB i samband med kapitalanskaffning om 130 MSEK från Swedbank Robur

Lindahl har företrätt Charge Amps AB (publ) i en riktad nyemission om 130 MSEK från Swedbank Robur via dess aktiefonder Microcap och Ny Teknik. Swedbank Robur har även köpt aktier för motsvarande 20 MSEK från befintliga aktieägare, vilket genererar en total investering i Charge Amps om 150 MSEK.

Investeringen kommer användas för att öka Charge Amps marknadsnärvaro i Europa. Kapitalet kommer även att investeras inom R&D för att stärka företagets produkterbjudande och innovation samt för att säkerställa verksamhetsoptimering inför den notering som planeras äga rum under nästa år.

Charge Amps utvecklar smarta laddningsstationer, kablar och anpassade molntjänster för hemmabruk, kommersiella fastigheter och kontor samt offentliga miljöer. Charge Amps har med än fördubblat sin omsättning årligen sedan 2018 med hela 142 % ökning under förra året. Den stadiga tillväxten fortsätter även under detta år då omsättning förväntas nå 250 MSEK.  

Lindahls team har bestått av Mats Tindberg (ansvarig delägare), Monica Lagercrantz (aktiemarknad), Dennis Westermark (aktiemarknad), Ola Svanberg (aktiemarknad), Gustav Ahlgren och Mikael Nagy.


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se.

Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Coordinator
Madeleine Johansson
Jessica Forsman
Project Manager
Jessica Forsman