2014-08-28 13:00Uppdrag

Lindahl biträder Steenord i dess budpliktsbud på Agrokultura

null

Steenord Corp. (”Steenord”) har den 28 augusti 2014 lämnat ett budpliktsbud att förvärva samtliga utestående aktier i Agrokultura AB (publ) (”Agrokultura”), noterat på NASDAQ OMX First North.

Den 7 augusti 2014 offentliggjorde Steenord att dess innehav i Agrokultura passerat 30 procent av antalet aktier och röster, något som utlöste budplikt. Aktieägare i Agrokultura erbjuds 4,50 kronor per aktie i kontant vederlag, vilket värderar samtliga utestående aktier i Agrokultura till ca MSEK 626. Erbjudandet är villkorat av konkurrensgodkännande.

Steenord anser att Agrokulturas jordbruksverksamhet passar väl in i dess strategi och har därför sedan en tid ökat sitt innehav i Agrokultura. Steenord uppfattar att Agrokultura har kommit en god bit på vägen med att skapa lönsamhet i sin verksamhet och anser att den nuvarande företagsledningen i Agrokultura tillsammans med Nikolay Fartushnyaks nätverk i den ryska jordbruksbranschen kommer att utveckla Agrokultura till ett framgångsrikt bolag och en attraktiv investering, som även fortsättningsvis är noterat på NASDAQ OMX First North.

Steenord är ett investmentbolag som har sitt säte på de Brittiska Jungfruöarna och är indirekt helägt av den privata ryska investeraren Nikolay Fartushnyak. Sedan 2006 fokuserar Nikolay Fartushnyak sin investeringsverksamhet, vid sidan av sin kärnverksamhet i Sportmaster Group, till Steenord. Steenord har investerat i flera olika branscher, huvudsakligen inom fastighetsbranschen.

Agrokulturas affärsidé är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av Agrokulturas jordbruksmark för spannmåls- och djurhållningsproduktion samt andra likartade verksamheter i Ryssland och Ukraina. Agrokulturas verksamhetsstrategi är att bedriva effektivt, modernt jordbruk enligt internationell standard.

Advokatfirman Lindahl biträder Steenord i transaktionen med ett team som leds av Annika Andersson (Kapitalmarknad och Publik M&A) med biträde av Felix Boman och Olivia Flink (Kapitalmarknad och Publik M&A), Ulrica Salomon och Linda Lausson (EU och konkurrens) samt Anna Romell Stenmark (Skatt).


Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson