2020-06-29 10:28Uppdrag

Lindahl biträder SpectraCure AB (publ) vid företrädesemission av units om ca 140 MSEK

Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare när SpectraCure genomför en företrädesemission av units. Emissionslikviden avser SpectraCure bl.a. att använda för att finansiera förberedelser och genomförande av en klinisk fas 3-studien, regulatoriska förberedelser inför en FDA-ansökan avseende accelererated approval samt initiering av nya kliniska indikationer.

Teckningsperioden för företrädesemissionen avslutades den 23 juni 2020 och resulterade i att emissionen fulltecknades. 69,2 procent av emitterade units tecknades med stöd av uniträtter och 30,8 procent tecknades utan stöd av uniträtter, varav 23 procent tecknades av investerare i enlighet med garantiåtaganden. Genom emissionen tillförs SpectraCure ca 140 MSEK före emissionskostnader.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att ske under september 2021. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan SpectraCure komma att tillföras ytterligare ca 100 MSEK före emissionskostnader.

SpectraCure AB (publ), noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market, är ett medicintekniskt bolag som fokuserar på att utveckla framtidens system för behandling av inre cancertumörer. Bolaget har utvecklat ett avancerat medicinskt verktyg som bygger på mjukvaran IDOSE® förpackad i instrumentet SpectraCure P18. Verktyget tillsammans med tillhörande engångsartiklar möjliggör för individanpassad behandling av invärtes solida tumörer med metoden fotodynamisk tumörbehandling, PDT.

Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare till SpectraCure vid företrädesemissionen och teamet har bestått av Johan Herrström (ansvarig delägare), Carl-Johan Krusell och Pontus Söderberg. G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson