2020-10-13 09:54Uppdrag

Lindahl biträder Redsense Medical vid riktad nyemission som tillför bolaget ca 73 miljoner kronor

Redsense Medical AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier till utvalda svenska och internationella institutionella investerare. Redsense Medical tillförs genom nyemissionen ca 73 miljoner kronor före emissionskostnader.

Totalt emitterades 1 500 000 nya aktier till ett pris om 48,5 kronor per aktie, motsvarande en premie om cirka 1,3 procent jämfört med det volymvägda aktiepriset de senaste 30 handelsdagarna för bolagets aktie den 8 oktober 2020.

Redsense Medical tillhör en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.

Advokatfirman Lindahl har biträtt Redsense Medical i kapitalanskaffningen som legal rådgivare. Lindahls team bestod av Dennis Westermark, Monica Lagercrantz och Jenny Strandberg. I samband med nyemissionen engagerade bolaget Danske Bank som Sole Bookrunner.


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson