2020-08-24 09:13Uppdrag

Lindahl biträder Prolight vid riktad nyemission som tillför bolaget ca 55 miljoner kronor

Prolight Diagnostics AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Den riktade nyemissionen har huvudsakligen genomförts till svenska institutionella och privata investerare och Prolight tillförs genom nyemissionen ca 55 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Teckningskursen har genom ett accelererat bookbuilding-förfarande fastställts till 2,65 kronor per aktie, motsvarandes en rabatt om ca 4 procent gentemot den volymvägda genomsnittskursen för Prolights aktie på NGM Nordic SME under de senaste 30 handelsdagarna.

Prolight utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, intensivvårdsavdelningar etc. vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård.

Advokatfirman Lindahl har biträtt Prolight i kapitalanskaffningen som legal rådgivare. Lindahls team bestod av Johan Herrström, Carl-Johan Krusell och Pontus Söderberg.


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson