2020-10-23 09:30Uppdrag

​Lindahl biträder Prevas AB i förvärvet av Evotech och dotterbolag

Prevas AB (publ) har anlitat Lindahl som rådgivare vid avtal om förvärv av samtliga aktier i konsultbolagsgruppen Evotech samt resterande minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Tritech Technology och Deva Mecaneyes. Med förvärvet erhålls en kraftigt stärkt position inom produkt- och produktionsutveckling.

Förvärvade aktier värderas till sammanlagt cirka 270 miljoner kronor och betalning erläggs genom en kombination av kontanter och apportemitterade aktier i Prevas.

Lindahls team har bestått av Mats Tindberg (ansvarig delägare), Nicklas Bexelius (M&A), Monica Lagercrantz och Ola Svanberg (aktiemarknad) samt Gustav Ahlgren och Mikael Nagy.

Affären är villkorad av beslut på extra bolagsstämma i Prevas liksom av Finansinspektionens godkännande av prospekt och Konkurrensverkets tillstånd.


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se.

Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Coordinator
Madeleine Johansson
Jessica Forsman
Project Manager
Jessica Forsman