2020-10-23 09:30Uppdrag

​Lindahl biträder Prevas AB i förvärvet av Evotech och dotterbolag

Prevas AB (publ) har anlitat Lindahl som rådgivare vid avtal om förvärv av samtliga aktier i konsultbolagsgruppen Evotech samt resterande minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Tritech Technology och Deva Mecaneyes. Med förvärvet erhålls en kraftigt stärkt position inom produkt- och produktionsutveckling.

Förvärvade aktier värderas till sammanlagt cirka 270 miljoner kronor och betalning erläggs genom en kombination av kontanter och apportemitterade aktier i Prevas.

Lindahls team har bestått av Mats Tindberg (ansvarig delägare), Nicklas Bexelius (M&A), Monica Lagercrantz och Ola Svanberg (aktiemarknad) samt Gustav Ahlgren och Mikael Nagy.

Affären är villkorad av beslut på extra bolagsstämma i Prevas liksom av Finansinspektionens godkännande av prospekt och Konkurrensverkets tillstånd.


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson