2020-10-07 09:51Uppdrag

​Lindahl biträder OXE Marine AB (publ) vid riktad nyemission om 65,9 MSEK

OXE Marine AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier till strategiska och kvalificerade investerare. Teckningskursen har fastställts genom ett traditionellt bookbuilding-förfarande och OXE Marine tillförs genom nyemissionen 65,9 MSEK före transaktionskostnader.

OXE Marine är noterat på Nasdaq First North Growth Market och tillverkar utombordsmotorn OXE Diesel, världens enda kommersiellt gångbara dieselutombordare inom de högre effektsegmenten. Lindahl har arbetat med OXE Marine AB sedan bolaget bildades 2012 och Mikael Mellberg är styrelseledamot i bolaget sedan 2020.

Lindahl har varit juridisk rådgivare och Redeye AB har varit finansiell rådgivare till OXE Marine i kapitalanskaffningen. Lindahls team har bestått av Mikael Mellberg och Alexandra Niemelä Ingvarsson. 


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson