2021-03-30 10:03Uppdrag

​Lindahl biträder Ombori Apps AB i riktad nyemission om 60 MSEK

Lindahl har varit rådgivare till Ombori Apps AB i en riktad nyemission av aktier om 60 MSEK. Emissionen riktades till professionella investerare och var kraftigt övertecknad.

Ombori Apps AB tillhandahåller tjänsten Ombori Grid – en plattform för digitala upplevelser i offentliga miljöer. Idag erbjuder Ombori Grid färdiga lösningar för digitala skärmar och mobila enheter i butik, men genom plattformens återanvändbara arkitektur kan den snabbt byggas om för att användas för nya användningsområden. Ombori Grid har utvecklats genom ett nära samarbete mellan Ombori Apps AB, Microsoft och Ombori Apps ABs kunder.

Lindahl har varit juridisk rådgivare och Redeye AB har varit finansiell rådgivare till Ombori Apps AB i kapitalanskaffningen. Lindahls team har bestått av Mikael Mellberg, Alexandra Niemelä Ingvarsson, Victor Carlsson och Maximilian Hansson Wallenberg.


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson