2012-12-12 16:12Uppdrag

Lindahl biträder Nova Capital vid investering i RusForest

null

Advokatfirman Lindahl biträder det ryska investmentbolaget Nova Capital vid dess investering i noterade RusForest AB (publ), ett svenskt skogs- och sågverksbolag verksamt i östra Sibirien samt i Archangelskregionen i Ryssland. Nova Capital investerar huvudsakligen i Ryssland med fokus på skog, jordbruk och fastigheter. Nova Capitals investering om cirka MSEK 100 genomförs via en riktad kontantemission och är en strategiskt viktig del när RusForest vidtar flera åtgärder i syfte att  stärka det egna kapitalet med sammanlagt totalt cirka MSEK 450. Samtidigt med Nova Capitals investering genomförs bl a en företrädesemission och en sk debt-to-equity swap. Transaktionen är föremål för diverse villkor.

För ytterligare information, se: https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=533826&lang=en. 

Lindahls arbete i transaktionen leds av Anna Lindstedt Coates, ansvarig delägare (Kapitalmarknad och Publik M&A) med biträde av Felix Boman (Kapitalmarknad och Publik M&A). 


Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.sewww.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahloch www.facebook.com/lindahlkarriar


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson