2015-02-23 09:30Uppdrag

Lindahl biträder NeuroVive vid dess riktade nyemission om 65 MSEK för fortsatt expansion

null

Advokatfirman Lindahl biträder NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med dess riktade nyemission av aktier. Emissionen har riktats till en begränsad krets svenska och internationella institutionella kvalificerade investerare genom en s.k. private placement. Genom emissionen tillförs NeuroVive cirka 65 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar.

Lindahls team har bestått av Annika Andersson (Kapitalmarknad och publik M&A), Maria ArnoldssonGabriela Baier-Sandén och Olivia Flink (Kapitalmarknad och publik M&A), Jonas Löfgren (Life Science), Jonas Westerberg och Annie Kabala (Immaterialrätt) samt Anna Romell Stenmark och Angelica Olsson (Skatt).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.se, www.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson