2015-05-08 13:49Uppdrag

Lindahl biträder NeuroVive vid dess riktade nyemission om 70 MSEK

null

Advokatfirman Lindahl biträder NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med dess riktade nyemission av aktier. Emissionen har riktats till en begränsad krets institutionella kvalificerade investerare i USA genom en s.k. private placement. Emissionsvolymen och teckningskursen har fastställts genom en sedvanlig accelerated bookbuilding-process där NeuroVive även anlitat Chardan Capital Markets, LLC (US) som Lead Placement Agent och Sole Bookrunner, J. Streicher Capital, LLC (US) som Joint Lead Manager samt HDR Partners AB som finansiell rådgivare. Genom emissionen tillförs NeuroVive 70 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Prospekt i samband med upptagandet till handel av de aktier som emitteras i nyemissionen beräknas offentliggöras omkring den 18 maj 2015.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar.

Advokatfirman Lindahl biträder NeuroVive i transaktionen med ett team som har letts av Annika Andersson (Kapitalmarknad och publik M&A), med biträde av bl.a. Maria Arnoldsson (projektledare, Kapitalmarknad och publik M&A), Gabriela Baier-Sandén och Sebastian Iso-Kamula (Kapitalmarknad och publik M&A), Jonas Löfgren (Life Science), Annie Kabala (Life Science/Immaterialrätt) och Anna Romell Stenmark (Skatt).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.se, www.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson