2016-02-29 14:06Uppdrag

Lindahl biträder NeuroVive vid dess företrädesemission om 94 MSEK

Advokatfirman Lindahl biträder NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med dess företrädesemission riktad till befintliga aktieägare.

Styrelsen för NeuroVive har den 28 februari 2016 beslutat om en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 31 mars 2016. Vid fullteckning i nyemissionen tillförs Bolaget cirka 94,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare minst 32,6 MSEK. Företrädesemissionen är garanterad upp till ett belopp om cirka 70,9 MSEK, motsvarande 75 procent av nyemissionen, genom avtal om emissionsgaranti från externa investerare. Emissionslikviden kommer att användas till NeuroVives fortsatta verksamhet inom läkemedelsutveckling, kliniska studier och partnerskapsaktiviteter. Prospektet beräknas offentliggöras den 12 april 2016.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, fokuserar på utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella partners över hela världen. NeuroVives portfölj består av två projekt i klinisk utvecklingsfas för akut njurskada (AKI) och traumatisk hjärnskada (TBI) med läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utveckling och två läkemedelsutvecklingsplattformar. NeuroSTAT®-produkten har särläkemedelsstatus i Europa och USA för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och utvärderas för närvarande i CHIC-studien. Cyklosporin utvärderas i den pågående CiPRICS-studien för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm.

NeuroVive biträds av Lindahl under ledning av Annika Andersson (Kapitalmarknad och publik M&A) med biträde av Maria Arnoldsson (projektledare), Olivia Flink och Sebastian Iso-Kamula (Kapitalmarknad och publik M&A), Jonas Löfgren (Life Science), Jonas Westerberg, Annie Kabala och Daniel Nilsson (Immaterialrätt), Johan Hörnberg (Arbetsrätt), Anna Romell Stenmark och Therese Norenäs (Skatt).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.se, www.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson