2020-11-03 09:28Uppdrag

​Lindahl biträder när Senzime utlicensierar en medicinteknisk produkt för den europeiska marknaden

Lindahl är legal rådgivare åt Senzime AB (publ) när bolaget en utlicensierar sin medicintekniska produkt OnZurf® Probe till det italienska medicintekniska företaget MOSS S.p.A och för den europeiska marknaden. OnZurf Probe är utformad för att möjliggöra kontinuerlig provtagning och monitorering av enskilda organ såsom matstrupe, mage och lever. Genom övervakning på organytan är det möjligt att med minimal påverkan på organet detektera lokala metabola processer såsom förhöjning av laktat och andra markörer inklusive tidiga indikatorer på syrebrist (ischemi) och komplikationer.

Som ett resultat av licensieringen kommer Senzime att överföra de legala tillverkningsrättigheterna och relaterat produktansvar för OnZurf Probe till MOSS, inklusive framtida utvecklingskostnader. Senzime behåller patenträttigheterna samt rätten att kommersialisera OnZurf Probe på samtliga marknader utanför Europa. MOSS kommer att betala Senzime en fast royalty per såld enhet av OnZurf Probe på den europeiska marknaden under en period av tio år. De prognosticerade royaltyintäkterna till Senzime uppgår under avtalsperioden till mer än 100 miljoner kr. De första royaltyutbetalningarna bedöms ske under 2022.

Lindahls team bestod av Hugo Norlén, Erika Svensson och Amanda Sjöberg.


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se.

Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Coordinator
Madeleine Johansson
Jessica Forsman
Project Manager
Jessica Forsman