2015-08-17 09:43Uppdrag

​Lindahl biträder när Cavidi får lån på 10 miljoner euro från EIB

Europeiska investeringsbanken (EIB) har beviljat UIC-bolaget Cavidi ett långfristigt lån på 10 miljoner euro för framtagande av nästa generations automatiserade testinstrument för HIV uppföljning, (viral load monitoring). Inom Horisont 2020, EU:s nya forskningsprogram för 2014–2020, har Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanksgruppen (EIB och EIF) lanserat en ny generation finansiella instrument och rådgivningstjänster för att hjälpa innovativa företag att lättare få tillgång till finansiering.

Cavidi är en ledande svensk leverantör av hiv viral load test. Cavidis produkter möjliggör en effektiv hantering av läkemedel mot hiv, så att människor som lever med hiv kan leva ett normalt liv. Cavidis virusdiagnostik minskar kostnaderna för behandling med läkemedel och spridningen av viruset. Cavidi är ett svenskt bioteknikföretag som använder sig av metoder och forskning från ledande virologer från Uppsala universitet.

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål. Under 2014 uppgick EIB:s finansiering i Sverige till 1,41 miljarder euro med huvudsaklig inriktning på projekt som främjar hållbara transporter, energieffektivitet och stadsutveckling.

Advokatfirman Lindahl har agerat juridiska rådgivare åt Cavidi genom Mårten Steen (ansvarig delägare), Marcus Andersson (corporate finance) och Sebastian Fahlgren (bank och finans).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.se, www.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson