2020-04-17 14:47Uppdrag

Lindahl biträder Nanologica vid företrädesemission

Vid en extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ) den 26 februari 2020 beslutades att godkänna den företrädesemission om ca 55 Mkr som styrelsen i Nanologica tidigare beslutat att genomföra. Emissionslikviden avser Nanologica att använda för att finansiera fortsatt produktionsetablering av silika samt utveckling av Bolagets drug delivery-plattform och bolaget ser goda möjligheter att bygga betydande värden inom båda sina affärsområden.

Teckningsperioden för företrädesemissionen avslutades den 26 mars 2020 och resulterade i att emissionen fulltecknades, där 42,0 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 11,5 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande andel, motsvarande 46,4 procent, tecknades av Bolagets största aktieägare, Thomas Eldered via Flerie Invest AB, i enlighet med garantiåtagande. Nanologica tillförs därmed 55,4 Mkr före emissionskostnader.

Erik Penser Bank har varit finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl legal rådgivare till Nanologica i samband med företrädesemissionen.

Advokatfirman Lindahls team består av Mårten Steen (ansvarig delägare), Emira Peterson och Emelie Carmhagen Wernoff.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson