2020-03-25 11:45Uppdrag

Lindahl biträder LFV vid det strategiska förvärvet av affärsområdet Aviation & Security från Eltel

LFV Holding AB, ett dotterbolag till Luftfartsverket, och Eltel Networks Infranet AB har tecknat avtal om att LFV ska förvärva samtliga aktier i bolaget Eltel Networks Aviation & Security AB från Eltel. Bolaget utgör säljarens tidigare affärsområde Aviation & Security och tillhandahåller tekniska drift-, underhålls- och supporttjänster bland annat för flygtrafiktjänster.

LFV är ett statligt affärsverk som tillhandahåller tjänster inom flygtrafik. LFV har utifrån sin sourcingstrategi, det återupptagna totalförsvaret, en förändrad omvärldsbild samt den nya säkerhetsskyddslagens förutsättningar bedömt att den förvärvade verksamheten, som i dag drivs av Eltel-koncernen såsom underleverantör på uppdrag av LFV, bör bedrivas i LFV:s egen regi. Eftersom LFV är Eltels största kund inom affärsområdet Aviation & Security har parterna kommit överens om att ett förvärv av hela affärsområdet är den bästa och mest effektiva lösningen för alla involverade, inklusive medarbetare, kunder och andra intressenter.

Eltel AB, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk. Det i Eltel-koncernen ingående affärsområdet Aviation & Security hade under 2019 cirka 200 medarbetare och omsatte cirka 310 miljoner kronor. Affären förväntas slutföras under andra kvartalet 2020 och är villkorad av bland annat Konkurrensverkets godkännande.

Advokatfirman Lindahl har varit rådgivare åt LFV Holding AB och Luftfartsverket. Lindahls team har huvudsakligen bestått av Johan Herrström, Annika Brandt, Viktor Friberg och Ellen Frisk (Corporate Finance) samt Eric Ericsson och Jakob Melander (konkurrensrätt).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson