2020-05-06 17:21Uppdrag

Lindahl biträder ISR Immune System Regulation Holding i företrädesemission om ca 71,7 MSEK

Lindahl agerar legal rådgivare när ISR genomför en fullt garanterad företrädesemission av units, där bolaget vid full teckning tillförs ca 71,7 MSEK i aktiedelen före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 inom ramen för emitterade units kan bolaget komma att tillföras ytterligare mellan 23,9 och 71,7 MSEK, beroende på utnyttjandekurs. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för emitterade units kan bolaget komma att tillföras ytterligare minst 23,9 MSEK, beroende på utnyttjandekurs. Teckningskursen i företrädesemissionen löper 15 maj 2020 – 29 maj 2020.

ISR Immune System Regulation Holding AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market, är ett innovationsdrivet forskningsbolag med fokus på immunsystemet och är baserat på Karolinska Institutet i Stockholm. Bolaget utvecklar immunstimulerande läkemedel för att behandla kroniska infektionssjukdomar och cancer genom att aktivera det egna immunsystemet för att behandla kroniska infektionssjukdomar. Bolaget utvecklar läkemedel inom två plattformsprogram: Immunorheliner, bestående av immunostimulerande Gonadotropinfrisättande hormon, där det initiala indikationsområdet är HIV, och Immunolider, definierat som immunostimulerande makrolider, där initiala indikationsområden är Cancer och HBV men där även Coronaviruset utvärderas.

Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare till ISR i företrädesemissionen och teamet har bestått av Monica Lagercrantz (ansvarig delägare), Ola Svanberg, Nicklas Bexelius och Lisa Liljekvist. Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare.

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är rankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Dessutom är vi den enda svenska medlemmen i TerraLex, ett internationellt nätverk som består av noga utvalda advokatbyråer som är ledande på sina lokala marknader. Mer information om Lindahl finns på lindahl.se, mynewsdesk.com/se/lindahl och facebook.com/AdvokatfirmanLindahl


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson