2015-09-11 11:54Uppdrag

Lindahl biträder IFC - en del av Världsbanken

null

Advokatfirman Lindahl biträder International Finance Corporation (”IFC”), en del av Världsbanken, i samband med dess investering på USD 50 miljoner i Africa Oil Corp.

IFC har investerat USD 50 miljoner i en icke-mäklad riktad emission i Africa Oil Corp. som offentliggjordes den 18 augusti 2015 och genomfördes den 31 augusti 2015.

Enligt teckningsavtalet daterat den 18 augusti 2015, har 31 169 048 stamaktier emitterats till IFC till ett pris om CAD 2,10 per aktie och totalt CAD 65 455 000 (USD 50 miljoner). IFC innehar nu cirka 6,83 % av aktierna i Africa Oil Corp.

Toronto Stock Exchange har villkorat godkänt den riktade emissionen och de nya aktierna tas till handel på Nasdaq Stockholm.

IFC, en del av Världsbanken, är den största globala utvecklingsinstitutionen med fokus på privat sektor i utvecklingsländer. IFC arbetar med över 2 000 företag runt om i världen och använder sitt kapital, sin expertis och sitt inflytande till att skapa möjligheter där det behövs som mest. Under helåret 2015 ökade IFC:s långsiktiga investeringar i utvecklingsländer till nästan $18 miljarder, vilket bidrar till att den privata sektorn spelar en viktig roll i den globala insatsen att bekämpa extrem fattigdom och öka välståndet.

Africa Oil Corp. är ett kanadensiskt olje- och gasbolag med tillgångar i Kenya och Etiopen. Bolaget är noterat på Toronto Stock Exchange och Nasdaq Stockholm.

Advokatfirman Lindahl biträder IFC i transaktionen såvitt avser svensk rätt genom Annika Andersson (Kapitalmarknad och publik M&A), med biträde av Olivia Flink (Kapitalmarknad och publik M&A).

Om Advokatfirman Lindahl KB

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och TMT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter. Lindahl är topprankad inom flera kompetensområden av de stora internationella rankinginstituten. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, som arbetar från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Mer information om Lindahl finns på www.lindahl.se, www.mynewsdesk.com/se/pressroom/lindahl och www.facebook.com/lindahlkarriar


Om Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom immaterialrätt, life science, processer och den så kallade ICT-sektorn. Vi har också en lång och gedigen erfarenhet inom områden som bank och finans, capital markets, M&A samt fastigheter.


Kontaktpersoner

Madeleine Johansson
Marketing Manager
Madeleine Johansson